x

Váš inzerát môže mať rôzny tvar a rozmery,
výsledný tvar inzerátu je násobkom základného vzoru 01,
ktorý "rozťahujte" z ľavého horného rohu smerom doprava a dolu
cena je uvedená v pravom dolnom políčku takto zloženého formátu napr.:
vzor 15 vznikne spojením - 3 polia zľava do prava a 4 polia zhora nadol
- parametre inzerátu vidím v pravom dolnom rohu
takto poskladaného formátu - 103 x112 mm, 84,99 Eur (2560,- Sk)

x
pohľad na otvorenú dvojstránku: