Chceme Vašu spokojnosť.
Tá Vás znovu privedie k n
ám.
x

Využite možnosť Vašej prezentácie v novom regionálnom
reklamno-informačnom buletine Horný Turiec.
Je to plnofarebný mesačník formátu A5.

HORNÝ TURIEC ožíva!
- ak sú vaši zákazníci
z teplického okresu,
- ak chcete osloviť každú
rodinu v Hornom Turci,
- ak je pre vás reklama
mimo okres zbytočná,
- ak chcete podporiť
svoje okolie a tým aj seba,
pozrite si ceny inzercie!

HORNÝ TURIEC vychádza
v prvom týždni mesiaca,
uzávierka je cca 22 -hého,
náklad je 5500 ks a preto:

Váš
inzerát
dostane
zdarma
každá
rodina
v Hornom
Turci